Op deze site lees je wat mij bezig houdt, je kunt een beetje zien wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Lees en kijk hoe ik mijn steentje probeer bij te dragen, het waterbeheer op de kaart probeer te zetten en mijn talenten benut om me in te zetten voor de maatschappij en op te komen voor mijn medemens..

‘Uiteindelijk gaat het niet om het pad dat we bewandelen, maar om het spoor wat we achterlaten....’