Over mij…

Ik ben bijna letterlijk geboren in de Zaan en opgegroeid in een prachtig monumentaal huis in de Zaanstreek. Ik zet mijn talenten graag in voor de maatschappij en voor mijn medemens. Ik probeer de wereld een beetje mooier maken en daar waar ik kan een helpende hand uit te steken.

Als hoogheemraad (dagelijks bestuurder) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hou ik mij bezig met het waterbeheer in Noord Holland met in mijn portefeuille onder andere Integraal Stedelijk Waterbeheer en watererfgoed. Daarnaast ben ik (levens)executeur en heb een eigen praktijk. Vanuit mijn werk bij HHNK ben ik vice voorzitter van het platform Slappe Bodems. Ik ben mede-oprichter van het project Water zoekt Vrouw. En last but not least ben ik ambassadeur diversiteitsbeleid van het A&O fonds voor de waterschappen. Ik zet mij onder andere in om de diversiteit in het bestuur te verbeteren. Op vrijwillige basis zet ik mijn talenten en kennis in voor verenigingen en clubs en ben zodoende actief betrokken bij de samenleving.

Ik heb veel mogen zien van de wereld en veel ervaring opgedaan in mijn werk als journalist bij een dagblad. Later ben ik bij de internationale hulporganisatie Dorcas werkzaam geweest en bij de Dierenbescherming. Mijn brede werk- en levenservaring heeft ertoe geleid dat ik een eigen adviespraktijk ben gestart met diensten als levens-executeur, executeur en vereffening, advies enbemiddeling. Een dankbaar beroep, waar brede kennis en ervaring noodzakelijk is.

Mijn doorzettingsvermogen, betrokkenheid en passie heb ik van mijn ouders geërfd.  Ik ben er trots op een dochter te zijn van twee mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet om een van Zaanstreeks mooiste monumenten -geschilderd door Claude Monet- te behouden. Helaas zijn mijn beide ouders jong overleden.

 

Alle artikelen en foto’s op deze webpagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd, niets op deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van K. Hartog.