Ambassadeur diversiteit

Algemeen bestuurslid Klazien Hartog iheeft het ambassadeurschap diversiteit bij het A&O-fonds Waterschappen overgenomen. Hartog zal zich inzetten om meer vrouwen bij het werk van waterschapppen te betrekken.

“Water is van ons allemaal en iedereen heeft er belang bij. Of je in de stad woont of op het platteland,  een bedrijf hebt of van de natuur geniet, jong of oud, man of vrouw, allemaal hebben we belang bij schoon en voldoende water, droge voeten en veilige dijken. In het verleden was het waterschap vooral een mannenaangelegenheid, de laatste jaren komen er meer vrouwelijke bestuurders. Nu zijn 4 van de 30 HHNK-bestuurders vrouw. Dat kan beter, als je ziet dat bij HHNK al 30% van de medewerkers vrouw is. Ik zal mijn uiterste best doen om diversiteit niet enkel op de agenda te zetten, maar ook in de besturen te verankeren.”

De Zaandamse treedt in de voetsporen van Thea de Roos, bestuurder van het Zuid-Hollandse Rijnland. Hartog: “Ik zit vier jaar voor mijn fractie Groen Waterland in het bestuur. Ik heb De Roos In het vrouwen-netwerk Waterlelie leren kennen. Als ambassadeur diversiteit ga ik meer vrouwen betrekken bij het vinden van oplossingen voor het waterbeheer in Nederland. Maar we moeten ons ook inspannen om meer jongeren en nieuwe Nederlanders bij de waterschappen te betrekken en zo een goede afspiegeling van de maatschappij te worden.”


 

Klazien Hartog, bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Loopbaan

Voor Klazien Hartog in het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terecht kwam had zij al diverse functies vervuld.

,,Voor mijn 18e verjaardag startte ik mijn eigen bedrijf op. Toentertijd had ik een zogenoemde handlichting nodig van de rechter. Door deze handlichting was ik als enige verantwoordelijk voor de onderneming. Nadien heb ik diverse andere dingen gedaan maar ik ben altijd voor een groot deel zelfstandig ondernemer gebleven. Dat zit in mijn genen.” Als freelance journalist was ze jarenlang werkzaam bij het Noordhollands Dagblad. Mede door haar werk als journalist werd haar blik op de wereld ruimer. Het openbaar bestuur en staatsbestel in Nederland interesseerden haar. ,,Ik ben op mijn 38e rechten gaan studeren en onder andere in een rechtswinkel gaan werken. Iets doen met de kennis die ik heb om anderen verder te helpen is een eigenschap die ik altijd heb gehad. Inmiddels ben ik ook mediator en dat past erg mooi in het rijtje. Mensen bij elkaar brengen en samenwerken, het is mooi als dat lukt.”

 

Besturen

Klazien werd in 2008 met voorkeursstemmen gekozen in het waterschap bestuur. ,,Er werd aan me gevraagd of ik me verkiesbaar wilde stellen om de waterschapverenigingen te vertegenwoordigen binnen het bestuur. Mede door mijn maatschappelijke betrokkenheid ben ik redelijk bekend, dat heeft geholpen. Ik zie het besturen van een waterschap als een mooie maar zeer verantwoordelijke taak. Ik ben er dankbaar voor dat ik gekozen ben om dit te mogen doen.” Klazien is ervan overtuigd dat ze op deze plaats is gekomen omdat ze de kansen die het leven biedt aangepakt heeft. ,,Behalve kansen heeft ieder mens iemand nodig die in hem of haar geloofd. Dat is ook een voorwaarde om verder te kunnen komen. Zo ben ik blij dat ik nu van Thea de Roos het stokje heb kunnen overnemen en –waar nodig- zal ik hetzelfde doen.”

 

Diversiteit in besturen

Klazien is vooral gepassioneerd om andere vrouwen te laten inzien dat bestuurswerk niet zo ingewikkeld is als zij vaak denken. ,,Goed besturen, daar hoef je niet perse hoogopgeleid voor te zijn. Het is vooral goed luisteren naar de mensen om je heen en proberen naar oplossingen te zoeken. Daar gaat het om. Misschien is het de onbekendheid waardoor men afschrikt. Het staat soms ver van de mensen af. Ik vind het belangrijk dat ik mede door het ambassadeurschap mee kan denken met het onderwerp diversiteit bij de waterschappen.”

Toen Thea vroeg of Klazien het ambassadeurstokje wilde overnemen heeft zij ook deze kans meteen aangepakt. ,,Het ambassadeurschap komt in een tijd dat er weer volop discussie is over de manier waarop de waterschappen de toekomst ingaan. De waterschappen waren van oudsher mannenaangelegenheden, veelal blanke mannen in een grijs pak. Vandaag de dag is dat wel anders gelukkig, maar toch mogen er veel meer vrouwen in het bestuur plaatsnemen om een goede afspiegeling van de maatschappij te worden. Enkele jaren geleden heb ik samen met een aantal andere vrouwelijke waterschapbestuurders over het voortbestaan van de waterschappen een persbericht geschreven. Niet alleen de heren vrezen voor de veiligheid van Nederland, maar ook de dames hebben daar een mening over. Die mening hebben we toen naar buiten gebracht. De reacties die we kregen leken op elkaar: waarom vrouwen zich daar druk om maakten en mannen niet? Het antwoord daarop is dat vrouwen soms heel goed de juiste toon weten te vinden om een onderwerp op de agenda te zetten. Kortom: Vrouwen hebben veel kracht die zij best meer mogen benutten. Als vrouwen de handen ineenslaan en samenwerken komen er mooie dingen tot stand. Dat is mijn ervaring.”

 

Visie en doelstelling Diversiteit

De waterschappen mogen best nog wel wat meer doen aan diversiteit. ,, Graag neem ik de uitdaging aan om meer vrouwen te betrekken bij het waterbeheer in Nederland. We hebben een uniek watersysteem in Nederland, dat moeten we zien te behouden en op de kaart blijven zetten. Maar, we moeten ons ook inspannen om meer jongeren en nieuwe Nederlanders bij de waterschappen te betrekken en zo een goede afspiegeling van de maatschappij te zijn. Juist omdat vrouwen meer weten wat de gevoelens zijn en dat kunnen scheiden van de feiten zie ik daar een kans. Vrouwen hebben in dat opzicht een meerwaarde en vervullen vaak van nature al een ambassadeursfunctie. Vrouwen staan over het algemeen volop in de samenleving, kennen stille diplomatie en tonen betrokkenheid, dat zijn eigenschappen die je in een bestuur heel goed kan gebruiken. Tegenstellingen tussen mannen en vrouwen mogen soms juist worden benut evenals de overeenkomsten, dat zorgt voor een evenwichtig bestuur.”

 

Concrete actiepunten

–          meer vrouwen in het bestuur van het eigen waterschap en daarbuiten

–           Een algemene visie ontwikkelen waar verschillende waterschappen zich aan willen committeren om het onderwerp diversiteit op de agenda te houden

–           als het gaat om diversiteit: meer vrouwen, meer jonge mensen betrekken & nieuwe Nederlanders

–           Vrouwelijke netwerken op de kaart blijven zetten & samen te blijven werken met elkaar

 

Motto

‘Ad impossibile nemo tenetur’ oftewel ‘Niemand wordt geacht het onmogelijke te doen’

,,Daarbij merk ik graag op dat ik tien jaar geleden niet gedacht had, dit nu te doen. Wie wil, kan heel veel!”

 

Waar kunnen anderen een beroep op doen?

,,Graag wil ik meedenken in bijvoorbeeld brainstormsessies en netwerkbijeenkomsten over het onderwerp diversiteit. Ik wil jonge mensen, vrouwen en nieuwe Nederlanders motiveren om de uitdaging van een bestuursfunctie aan te gaan. Samenwerken met elkaar en soms her en der een duwtje geven of een hand uitstreken kan mooie resultaten opleveren.”

 

 

Wat wil je uitdragen als ambassadeur diversiteit?

“Veelal is het voldoende om gewoon jezelf te zijn om prima binnen een bestuur te functioneren. Nieuwsgierig zijn, belangstelling hebben voor je omgeving en je medemens, zijn hele goede eigenschappen. Waardeer de mensen waar je mee werkt en verdiep je in de materie. En weet je iets niet? Vraag er dan naar, daarmee kom je al een heel eind.”

 

 

Ambitie

,, Water heeft altijd een heel belangrijke rol gespeeld in mijn leven, dat mag wat mij betreft nog wel even zo blijven. Graag zou ik zien dat over enkele jaren de vrouwen en nieuwe Nederlanders staan te trappelen om een bestuursfunctie en hun best doen om verkozen te worden in het bestuur van een van onze prachtige waterschappen.”

 

 

Dit vindt je misschien ook interessant

Reacties zijn gesloten.