Hoogheemraad!

Bijzonder blij en trots ben ik dat afgelopen woensdag unaniem gekozen ben om hoogheemraad te mogen worden bij het waterschap! Het is mooi om zoveel vertrouwen en steun te krijgen om deze mooie klus te gaan klaren. Mijn fractiegenoot Rob is ook wederom gekozen en het is mooi om die deskundigheid in het bestuur te hebben. Ik heb er enorm veel zin om de komende jaren met het waterbeheer bezig te zijn. We zullen hard aan het werk moeten, want er zijn veel uitdagingen voor het waterschap van nu.

De klimaatverandering, investeringen in het watersysteem, de omgevingswet, het aantrekken en weten te behouden van goed deskundig personeel en langdurige projecten zoals de Markermeerdijken met hun hoge kosten en een veelheid aan uitdagingen zijn voorbeelden. De samenwerking met gemeentes die een stresstest moeten doen om te bekijken hoe klimaatprooi ze moeten worden en dan onze reguliere taken die ook nog moeten doorgaan, we hebben een hoop uitdagingen voor ons en ik vind het geweldig dat ik daar echt aan mag bijdragen en vorm aan mag geven.

Ik hoop dat we de komende jaren constructief en opbouwend in het bestuur mogelijkheden vinden om met elkaar alle opgaven vorm te geven waar we voor staan.

Vernieuwing én continuïteit in nieuw dagelijks bestuur

Gisteravond benoemde ons algemeen bestuur het nieuwe dagelijks bestuur. Rob Veenman en Klazien Hartog (Groen, Water & Land), Marjan Leijen (PvdA), Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) en Siem Jan Schenk (Geborgde zetels) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaar. Met twee nieuwe hoogheemraden (Hartog en Leijen) naast drie terugkerende, krijgen vernieuwing én continuïteit bij het hoogheemraadschap vorm.

Na de waterschapsverkiezingen van 20 maart nam de lijsttrekker van de grootste partij, Rob Veenman (Groen, Water & Land), het initiatief om een nieuw dagelijks bestuur te formeren. Gisteren stemde het algemeen bestuur in met zijn voorstel voor de nieuwe hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf vormen de hoogheemraden voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Ook ondersteunden de partijen gisteravond unaniem het collegeprogramma ‘Samen werken aan de toekomst‘.

Portefeuilleverdeling

  • Luc Kohsiek (dijkgraaf) – Algemene bestuurlijke zaken
  • Rob Veenman (Groen, Water & Land) – Waterveiligheid en wegen;
  • Klazien Hartog (Groen, Water & Land) – Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed;
  • Marjan Leijen (PvdA) – Waterketen;
  • Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) – Middelen, duurzaamheid, innovatie en participatie;
  • Siem Jan Schenk (Ongebouwd) – Integraal waterbeheer (landelijk gebied).

Collegeprogramma

Rob Veenman is blij dat het collegeprogramma getiteld ‘Samen werken aan de toekomst’ in samenspraak met alle fracties tot stand is gekomen. Het collegeprogramma beschrijft op hoofdlijnen waar het dagelijks bestuur zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. “Ons collegeprogramma is ambitieus en samenwerking staat centraal,” aldus Rob Veenman. “Het collegeprogramma zet het hoogheemraadschap nadrukkelijk middenin het hier en nu, met de blik op de toekomst en met respect voor het verleden. Het hoogheemraadschap kijkt hierbij naar een drietal aspecten: het klimaat, technologie en maatschappelijke ontwikkelingen. Het klimaat verandert, waardoor het werk van het hoogheemraadschap nog belangrijker wordt. Technologische ontwikkelingen kunnen ons helpen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Vanwege de belangrijker wordende rol van het hoogheemraadschap zullen we ook steeds meer gevraagd worden breed maatschappelijk te functioneren, samenwerkend aan de toekomst van Hollands Noorderkwartier.”

Dit vindt je misschien ook interessant

Reacties zijn gesloten.